Opvang

De voor- en naschoolse opvang wordt door de school georganiseerd en is in eerste instantie bedoeld voor werkende ouders die niet zelf voor de opvang van hun schoolgaande kinderen kunnen zorgen. 

Er is van maandag tot vrijdag ’s ochtends opvang van 07.00 uur tot 08.00 uur en ’s avonds tot 18.00u. 

Ook op woensdagnamiddag kunnen kinderen tot 18.00 uur op school blijven.  

’s Morgens worden alle kinderen tussen 07.00 uur en 08.00 uur opgevangen in de refter van de nieuwbouw. Vanaf 8.00 uur buiten op de speelplaats.

De naschoolse opvang wordt als volgt georganiseerd:

Kleuterschool:

 • van 15.25 uur tot 17.00 uur: kleuters blijven in hun eigen gebouw
 • van 17.00 uur tot 18.00 uur: alle kleuters komen samen in de nieuwbouw 

Lagere school:

 • van 15.25 uur tot 16.00 uur: 

  • de leerlingen spelen op de speelplaats voor de polyvalente zaal

 • van 16.00 uur tot 16.30 uur:

  • 1st (tot eind december), 4de, 5de en 6de leerjaar spelen buiten of gaan bij slecht weer naar de refter van de nieuwbouw

  • 2de en 3de leerjaar: huistaakbegeleiding in de mediatheek in de nieuwbouw  

 • van 16.30 uur tot 17.00 uur:

  • 1ste (tot eind december), 2de, 3de leerjaar spelen buiten of gaan bij slecht weer naar de refter van de nieuwbouw

  • 4de, 5de en 6de leerjaar: huistaakbegeleiding in de mediatheek van de nieuwbouw

 • van 17.00 uur tot 18.00 uur:

  • alle leerlingen van de lagere school zitten samen in de nieuwbouw of spelen buiten

Elke woensdag wordt er naschoolse sport voorzien (16u – 17u, zelfde tarief als opvang).  

Vanaf januari is er voor het 1ste leerjaar ook huistaakbegeleiding voorzien: afhankelijk van hun aantal wordt er al dan niet een wijziging doorgevoerd. Zij sluiten aan bij de groep van het 2de en 3de lj. Indien nodig zullen zij afzonderlijk begeleid worden door een leerkracht.  

De ouders verwittigen steeds de leerkrachten/begeleidsters als ze hun kinderen komen ophalen.

Betaling

Ouders krijgen maandelijks hun afrekening via factuur

 • Van 7u tot 8u:                                  €0,75/halfuur
 • Van 8u tot 8u30:                             gratis
 • Van 15u25 tot 16u:                        gratis
 • Van 16u tot 18u:                             €0,75/halfuur

Op woensdagnamiddag:

 • Van 12u10 tot 12u30:    gratis
 • Van 12u30 tot 18u:         €0,75/halfuur                 

Op klasvrije dagen: per halve dag : €6

Boete voor te laat komen:

Een boete zal aangerekend worden van € 5 per begonnen kwartier na 18.00 u. Aan de ouders wordt dan gevraagd om een briefje te ondertekenen waarop het uur van ophalen vermeld staat. De afrekening gebeurt via de maandelijkse schoolfacturatie.