Warme maaltijden

De leerlingen van zowel de kleuter- als lagere school zullen vanaf dit schooljaar hun boterhammetjes nuttigen in de refter van het poemagebouw. Ook de leerlingen die een warme maaltijd hebben besteld zullen in deze refter eten. De kleinste kleutertjes zullen hun boterhammetjes echter nog opeten in de polyvalente zaal van hun eigen gebouw. Omdat het niet mogelijk is om alle leerlingen op hetzelfde moment te laten eten zullen we de middagpauze opdelen in twee shiften:

 • Jongste kleuters (instapklassen en 1ste kleuterklassen) eten in de refter van hun eigen kiwigebouw (12u10)
 • 2de en 3de kleuterklas zullen samen met het 1ste, 2de en 3de leerjaar eten in de refter van het poemagebouw (12u10)
 • 4de, 5de en 6de leerjaar eten in de refter van het poemagebouw (12u35)

De middagblijvers kunnen kiezen tussen:

 • Eigen lunchpakket
 • Warme maaltijd kleuter → € 4,00
 • Warme maaltijd lager → € 4,50

Warme maaltijden

Alle betalingen verlopen via de schoolrekening. De kinderen brengen dus geen geld mee naar school.

Nummer schoolrekening : BE28 0016 1356 7920

Scholengroep SCOOP besliste om de kosten voor de diensten “warme maaltijden” vooraf te innen.

Concreet betekent dit:

 • dat u uw kinderen niet meer hoeft in te schrijven voor de warme maaltijden. Alle ouders ontvangen ongeveer 14 dagen voor aanvang van de volgende maand de menu's via Smartschool.
 • dat u de keuze hebt uit 2 menu's - gewoon of halal - waarvan u er per kind 1 online dient in te vullen.
 • dat er steeds een uiterste betalingsdatum wordt opgegeven. U dient uw bestelling te plaatsen én uw betaling uit te voeren ten laatste op deze datum. (Voor september is er een afzonderlijke regeling.)
 • dat indien er niet tijdig besteld en betaald wordt, er geen maaltijd besteld of klaargemaakt wordt en er dus voor de leerling de daaropvolgende maand geen warme maaltijd beschikbaar zal zijn.
 • dat indien uw kind een warme maaltijd eet, maar hij/zij door ziekte afwezig is, het secretariaat dient verwittigd te worden vóór 9u die ochtend. Enkel dan zal de warme maaltijd ingevroren worden.

Om alle misverstanden te vermijden is het belangrijk om data van betalingen in acht te nemen. De school dient zich eveneens te houden aan de vooropgestelde data van bestelling. Daardoor kunnen wij laattijdige betalingen niet aanvaarden.

Wij vragen, om ecologische redenen, dat de boterhammetjes worden meegebracht in een brooddoos en dus niet in aluminium- of plasticfolie. 

Als school verplichten wij het drinken van WATER tijdens de schooluren en dit het liefst uit een herbruikbare drinkbus. Deze beslissing is genomen om gezondheidsredenen en om misverstanden te voorkomen. Frisdranken en energiedranken zijn dus verboden op school, dit zowel tijdens de reguliere schooluren als tijdens de voor- en naschoolse opvang.

Koekjes zijn welkom op school als tussendoortje en voor extra energie. Maar enkel droge koeken en geen koeken met chocolade! De papiertjes van de koekjes blijven het liefst thuis en de koekjes mogen mee in een plastic herbruikbaar koekendoosje!

Woensdag is altijd fruitdag op onze school. Die dag nemen we in plaats van een koekje of een andere snack een lekker stuk fruit of groente mee naar school.